MENY STÄNG

Material

Materialet innehåller mycket bilder och annat visuellt stöd, och passar för såväl nybörjarelever som personer med lång erfarenhet av svenska som andraspråk.

– för undervisning och träning av svenskt uttal hos framför allt andraspråksinlärare.

Med övningarna, som innehåller många bilder och visuella markeringar, kan olika delar av svenskt uttal uppmärksammas och tränas.

– för träning av svenska språkets ljudsystem hos barn och vuxna med svenska som modersmål eller andraspråk.

Materialet riktar sig till framförallt logopeder och pedagoger som träffar barn med fonologisk språkstörning eller personer med annat modersmål än svenska.