MENY STÄNG

Fonemarkivet

– ett heltäckande bildmaterial
för träning av svenska språkets ljudsystem hos barn och vuxna

Fonemarkivet är en samling bildkartor för träning av alla svenskans språkljud, både vokaler och konsonanter samt mängder av konsonantkluster. Ljuden tränas in i olika positioner i ord.

Fonemarkivet kan användas av alla som är intresserade av svenska språkets ljudsystem och av uttalsträning, men det riktar sig främst till logopeder och pedagoger som träffar barn med fonologisk språkstörning eller personer med annat modersmål än svenska.

Materialet består av tre typer av bildkartor:

Fonemkarta för barn (127 st)

Fonemkarta för vuxna (27 st)

Bildkarta med minimala par (93 st)

Widgitsymboler © Widgit Software/Symbolbruket AB 2022 | www.symbolbruket.se

De 247 bildkartorna i pdf-format är färdiga att skrivas ut, användas och skickas med hem för fortsatt träning. Man kan också tillverka spelkort av bildkartorna, och i manualen finns tydliga beskrivningar av hur man kan arbeta med materialet separat eller som komplement till metodböcker i uttalsträning.

Bildkartorna är gjorda i bildprogrammet Communicate In Print och skyddas av lagen om upphovsrätt. Utskrifter får kopieras och användas för träning inom den arbetsplats som köpt Fonemarkivet, men annan spridning av materialet tillåts inte av utgivaren.

Fonemarkivet är gjort av leg logoped Liv Linjer Fridefors.
247 bildkartor och en manual, allt i pdf-format. Levereras digitalt.