MENY STÄNG

Om mig

Jag vill att alla som lär sig svenska
ska känna att de behärskar uttalet och lätt
gör sig förstådda när de pratar.

Mitt namn är Liv Linjer Fridefors och jag har arbetat som logoped sedan 1998. När jag 2010 tackade ja till uppdraget att hjälpa några nyanlända ungdomar med det svenska uttalet hade jag ingen aning om vad det skulle leda vidare till:

– Att jag skulle läsa svenska som andraspråk tillsammans med lärarstudenter och på så sätt få både det logopediska och det pedagogiska andraspråksperspektivet på svenskt uttal.

 

– Att jag skulle sluka all litteratur jag kom åt inom svensk uttalsundervisning och ta del av modern forskning i ämnet.

 

– Att jag skulle få fast anställning på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram, med ansvar för uttalsundervisningen.

 

– Att jag skulle starta företag och åka runt i Sverige och föreläsa för lärare som vill utveckla sin uttalsundervisning.

 

– Att jag skulle medverka i integrationsprojekt och i Skolverkets lärportal.

 

– Att jag skulle få konsultuppdrag inom sfi (svenska för invandrare) och vara medförfattare i en läromedelsserie.

 

– Att jag skulle tillverka material för uttalsundervisningen, som skulle få spridning i hela landet och så småningom bli ett stort digitalt träningsprogram.

 

– Att jag skulle ha en egen whiteboard uppsatt på väggen och ha både privatlektioner och kursdagar online.

Men just så blev det, och jag är väldigt glad och tacksam för att jag får jobba med det jag tycker är allra roligast!