MENY STÄNG

– ett material för svensk uttalsundervisning

Det fysiska materialet Uttalsarkivet består av fyra olika delar:

Basprosodi, Vokalljud, Konsonantljud och Dialoger.

Alla övningar baseras på samma pedagogik, men fokuserar på olika saker.

Varje del består av
– en pärm med övningsblad
– magnetbilder till vissa av övningsbladen, för genomgång på tavlan
– memorykort till vissa av övningsbladen, för övningar i par eller smågrupper

Två av övningsbladen finns dessutom som affischer att sätta upp i klassrummet.

Uttalsarkivet är ett arkiv av övningar, och inte tänkt att användas i en strikt ordning. I stället väljer läraren ut övningar utifrån gruppens/elevens behov. Några av övningarna är dock mer grundläggande och underlättar förståelsen av övriga övningar.
En rekommendation är att börja med ”De långa vokalljuden” i vokalpärmen samt ”Stavelser” och ”Betoningstriangeln” i basprosodipärmen.

Basprosodi

Övningar med fokus på betoning och hur man förlänger rätt ljud i alla betonade stavelser.

Vokalljud

Övningar med fokus på att hitta och befästa rätt vokalljud.

Konsonantljud

Övningar med fokus på att hitta och befästa konsonantljud och att kombinera dem med varandra.

(ännu ej färdig för försäljning)

Dialoger

Övningar på ord- och frasnivå som går ut på att direkt träna in rätt uttal i den tidiga språkinlärningen. Varje övningsblad har ett tema, exempelvis veckodagarna, färger, verb i presens, kroppen. Övningarna fungerar även som uttalsövningar i grupper som har kommit längre med språk-inlärningen i stort, men som behöver grundläggande uttalsundervisning.

Affischer

Modellerna över vokalljud och betoningsmönster i A2-format (420 x 594 mm).
Med dessa affischer uppsatta i klassrummet kan eleverna lätt påminnas om uttalet när som helst under skoldagen.

Lärarhandledning

Den som vill läsa mer om de olika övningsmomenten hänvisas i nuläget till den lärarhandledning som finns i den digitala versionen av Uttalsarkivet.

Gå in på www.uttalsarkivet.se, skapa ett konto för att under 30 dagar kunna prova programmet gratis samt få tillgång till en lärarhandledning, som även kan vara till stöd inför undervisningen med det fysiska materialet.

Uttalsarkivet säljs framför allt i samband med föreläsningar och kursdagar, där man som lärare får teoretisk bakgrund till övningarna och konkreta tips på hur materialet kan användas i undervisningen.

Materialet får kopieras fritt inom den skola/verksamhet som har köpt det.
Annan spridning av materialet är inte tillåten.

 

Illustrationer:
”Vokalmunnarna”: ©Liv Linjer Fridefors
Övriga bilder: Widgitsymboler © Widgit Software/Symbolbruket AB 2022 | www.symbolbruket.se