MENY STÄNG

Vill du lära dig mer om svenskt uttal?

Har du ett annat modersmål än svenska,
och vill förbättra ditt svenska uttal?

Är du lärare inom sfi eller svenska som andraspråk,
och vill ge dina elever en effektiv uttalsundervisning?