En uppdatering av hemsidan är på gång.
 

Om du vill ha aktuell information om kurser, föreläsningar och material så skicka ett mejl till info@logopedliv.se

 

Har du ett annat modersmål än svenska, och vill förbättra ditt svenska uttal?

 

Är du lärare inom svenska som andraspråk, och vill ge dina elever en

effektiv uttalsundervisning?

 

Här kan du få hjälp att hitta verktygen du behöver.

 

 

 

Välkommen till LogopedLiv!

 

Liv Fridefors