En uppdatering av hemsidan är på gång.
 

Om du vill ha aktuell information om kurser, föreläsningar och material så skicka ett mejl till info@logopedliv.se

 

Material för uttalsundervisning

Mitt material innehåller mycket bilder och annat visuellt stöd, och passar för såväl nybörjarelever som personer med lång erfarenhet av svenska som andraspråk.

Uttalsarkivet

Uttalsarkivet är ett material för andraspråks-  undervisning. Med övningarna, som innehåller många bilder och visuella markeringar, kan olika delar av svenskt uttal uppmärksammas och tränas. Basprosodins principer ligger till grund för hela materialet.

Läs mer om uttalsarkivet »

 

 

Fonemarkivet

Fonemarkivet är en heltäckande samling bildkartor för träning av alla svenskans språkljud, både vokaler och konsonanter, i olika positioner i ordet. Materialet riktar sig till logopeder och pedagoger som träffar barn med fonologisk språkstörning eller personer med annat modersmål än svenska.

Läs mer om fonemarkivet »