Litteratur

Från följande böcker har jag fått mycket av min kunskap och inspiration inom svenskt uttal:

• Kurslitteratur vid logopedutbildningen, Göteborgs universitet 1994-1998
• Olle Kjellin: Svensk prosodi i praktiken (1995)
• Olle Kjellin: Uttalet, språket och hjärnan (2002)
• Robert Bannert: På väg mot svenskt uttal (2004)
• Olle Engstrand: Fonetik light (2007)
• Gösta Bruce: Vår fonetiska geografi (2010)
• Håkan Rosenqvist: Uttalsboken (2007)
• Ylva Slagbrand och Bosse Thorén: Övningar i svensk basprosodi (1997)
• Bosse Thorén: Svensk fonetik för andraspråksundervisningen (2014).

Alla dessa böcker är bra och läsvärda, men för lärare som vill förbättra sin uttalsundervisning vill jag särskilt rekommendera Bosse Thoréns ”Svensk fonetik för andraspråksundervisningen”. På 116 sidor ger han läsaren kloka resonemang, pedagogiska förklaringar, praktiska övningar och inte minst hjälp att prioritera i uttalsundervisningen.

För den som vill fördjupa sig ännu mer i ämnet vill jag även rekommendera Olle Kjellins ”Uttalet, språket och hjärnan”. I denna bok beskrivs utförligt och på ett mycket kunnigt och inspirerande sätt hur en lyckad uttalsundervisning kan läggas upp. Boken bjuder också på intressanta vetenskapliga förklaringar och resonemang.