Fonemarkivet

Fonemarkivet är ett material för träning av svenska språkljud. Det består av en CD-skiva med 247 bildkartor. Utskrifterna används för benämning av bilder, med fokus på ett visst språkljud, en konsonantkombination eller en fonematisk kontrast (t ex mos/mus eller bil/pil). Materialet är framtaget för traditionell logopedisk behandling, till exempel vid försenad språkutveckling hos barn, och för uttalsträning inom svenska som andraspråk.

Fonemarkivet är avsett för segmentell träning och inte prosodisk (se modell över svenskt uttal). Bildkartorna har därför inga markeringar för betoning och längd. Inget hindrar dock att läraren själv gör markeringar på papperet, när eleven behöver visuella påminnelser om basprosodin.

Läs mer om Fonemarkivet här »
Fonemarkivet beställs på www.hargdata.se .

 

« Tillbaka